Seminář pro absolventy

Každým rokem dvakrát se sejdou absolventi na pracovním víkendu v Praze v Jinonicích.  Příští termín je  28. 2 -1. 3. 2020

Program probíhá ve třech úrovních: Tvořivá řeč,  hudba a práce na přednáškách R. Steinera "Všeobecná nauka o člověku". Ke zmíněním tématům se konají též  přednášky, seminární práce a rozhovory k atuelním pedagogickým otázkám.

Program Postgraduál Program 28.2.20