Seminář pro absolventy

Každým rokem dvakrát se sejdou absolventi na pracovním víkendu v Praze v Jinonicích.  Příští termíny jsou 2.-4.11.2018 a 8.-10.3.2019.

Program probíhá ve třech úrovních: Tvořivá řeč,  hudba a práce na přednáškách R. Steinera "Všeobecná nauka o člověku". Ke zmíněním tématům se konají též  přednášky, seminární práce a rozhovory k atuelním pedagogickým otázkám.

Program na listopd 2018 bue zveřejněn až po letních prázdninách.  Postgraduál Program11.2018.doc.