Seminář pro absolventy

Každým rokem dvakrát se sejdou absolventi na pracovním víkendu v Praze v Jinonicích.  Příští termíny jsou  je  5. - 7. 11. 2021 a 25. - 27. 3. 2022.

Program probíhá ve třech úrovních: Tvořivá řeč,  hudba a práce na přednáškách R. Steinera "Všeobecná nauka o člověku". Ke zmíněním tématům se konají též  přednášky, seminární práce a rozhovory k atuelním pedagogickým otázkám. Postgraduál Program 11.,2021.docx (64,9 kB)