Tříleté studium waldorfské pedagogiky v Praze

29 .9. 2023 byla otevřena nová studijní skupina. 

Obnáší  ročně 8 až 9 víkendů v Praze a v odděleném bloku jeden 7-denní pobyt na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší. Školné obnáší 16000 Kč za rok - závisí ještě na vývji cen nájmu budovy. Počet účastníků je omezen na 60. A je naplněný.  Podrobný popis tohot studijního běhu si můžete přečíst v dokumentu: První rok studia: popis prosemináře2023.pdf (226,4 kB) a dále následné dva roky studia: popis semináře.pdf 

Přihlášení: přihláška do prosemináře 2023.pdf (204,6 kB)

Termíny: 

2023: 29.9., 20.10., 10.11., 8.12.,

2024: 19.1., 16.2., 15.3., 12.4., 10.5., letní studijní pobyt na statku Fořt 6.7.-13.7.

Dále všeobecné informace:

Studium je otevřené všem zájemcům. Diplom je uznávaný Asociací waldorfských škol v ČR. Sám ale neopravňuje ke kvalifikaci učitele. Je nutno splnit požadavky zřizovatele škol - zpravidla běžné státní magisterské studium nebo doplňující studium pedagogiky pro vysokoškoláky.

První rok studia - proseminář- umožní první vhled do duchovní vědy Rudolfa Steinera a do waldorfské pedagogiky. Předpokladem je vyvinout, alespoň v základu, myšlení o věcech mimo obsah smyslového světa.  To je nutné pro pozdější spirituelní uchopení světa, je to klíčem k pochopení dítěte a samozřejmě i waldorfské pedagogiky! Dalším předpokladem je chuť a otevření k uměleckému přístupu ke světu. Cvičí se eurytmie, hudba, malování a modelování. Toto vše slouží k rozvoji osobnostních schopností.

V druhém  následném ročníku  studia se rozšíří pohled na obory jednotlivý předmětů a na jejich metodiku. Vyučuje více vyučujících, specialistů ve svém oboru, např. ruční práce, antroposofická medicína, matematika, fyzika, astronomie, kulturní epochy lidstva, čeština, léčebná pedagogika atd.

A přesto i odborné vyučování bude vždy postaveno na hlavní myšlence R. Steinera: Vyučování jednotlivých předmětů neslouží k osvojování jejich obsahu, ale k vývoji osobnosti žáka. Takto pochopené dění v semináři není vhodné pouze pro budoucí učitele, ale všem. V minulých studijních skupinách zakončilo své studium semináře i mnoho osobností nepedagogických povolání. Pozorovali, jak vývoj v semináři zvětšuje jejich možnosti uplatnění ve svých vlastních oborech, jejich vystupování a vyzařování.

Večerní přednášky jdou cestou šesti základních esoterních cvičení R. Steinera a prohlubují dále oblasti duchovní vědy.

Ve třetím ročníku má student možnost pracovat vedle v druhém ročníku uvedených tématech hlavně na textu přednášek „Nauka o člověku“  od R. Steinera. Studium předchozích dvou let připravuje schopnost alespoň trochu vniknout do tohoto náročného díla. Dále vypracovává student během celého roku závěrečnou práci. Její téma si hledá a volí sám.

K tomu pokračuje po celé tři roky intenzivní umělecké cvičení hudby, malování, eurytmie a řeči.  

Letní soustředění: na konci každého ročníku se koná po dobu 7 dní letní seminář na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší.

Prožitky v semináři umožní intensivní rozvinutí dřímajících schopností. Cítíme li se ve vývoji, cítíme se teprve jako skutečný člověk a jsme naplněni. K tomu měsíční setkávání s lidmi podobných ideálů vedou k radosti ze života a dávají sílu.