Tříleté studium waldorfské pedagogiky v Praze

obnáší  ročně 9 víkendů v Praze a jeden 8-denní pobyt na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší. Školné obnáší 13000 Kč za rok. Počet účastníků je omezen na 60.  Podrobný popis současného studijního běhu si můžete přečíst v dokumentu:  popis prosemináře.doc  a dále popis semináře.doc  .  Další možnost začít studovat je podzim 2020.

Termíny víkendů současné studijní skupiny Přmysl Pitter (druhý ročník, uváděn je začátek v pátek večer, setkání trvají vždy do neděle poledne):

2018:  29.9., 19.10.,  16.11., 7.12.,

2019: 25.1., 22.2., 22.3.,  26.4., 17.5., pobyt na Fořtu 17. - 25.8.

Dále všeobecné informace:

Studium je otevřené všem zájemcům. Diplom je uznávaný Asociací waldorfských škol v ČR. Sám ale neopravňuje ke kvalifikaci učitele. Je nutno splnit požadavky zřizovatele škol - zpravidla běžné státní magisterské studium.

Roční proseminář umožní první vhled do duchovní vědy Rudolfa Steinera a do waldorfské pedagogiky. Předpokladem je vyvinout, alespoň v základu, myšlení o věcech mimo obsah smyslového světa.  To je nutné pro pozdější spirituelní uchopení světa, je to klíčem k pochopení dítěte a samozřejmě i waldorfské pedagogiky! Dalším předpokladem je umělecký přístup ke světu. Cvičí se eurytmie, hudba, malování a modelování. Toto vše slouží k rozvoji osobnostních schopností.

V druhém  ročníku  studia se rozšíří pohled na obory jednotlivý předmětů a na jejich metodiku. Vyučuje více vyučujících, specialistů ve svém oboru, např. ruční práce, antroposofická medicína, matematika, fyzika, astronomie, kulturní epochy lidstva, čeština, léčebná pedagogika atd.

A přesto i odborné vyučování bude vždy postaveno na hlavní myšlence R. Steinera: Vyučování jednotlivých předmětů neslouží k osvojování jejich obsahu, ale k vývoji osobnosti žáka. Takto pochopené dění v semináři není vhodné pouze pro budoucí učitele, ale všem. V minulých studijních skupinách zakončilo své studium semináře i mnoho osobností nepedagogických povolání. Pozorovali, jak vývoj v semináři zvětšuje jejich možnosti uplatnění ve svých oborech, jejich vystupování a vyzařování.

Večerní přednášky jdou cestou šesti základních esoterních cvičení R. Steinera a prohlubují dále oblasti duchovní vědy.

Ve třetím ročníku má student možnost pracovat na textu přednášek „Nauka o člověku“  od R. Steinera. Studium 1. a 2. ročníku připravují schopnost alespoň trochu vniknout do tohoto náročného díla. Dále vypracovává student během celého roku závěrečnou práci. Její téma si hledá a volí sám.

K tomu pokračuje po celé tři roky intenzivní umělecké cvičení hudby, malování, eurytmie a řeči.  

Letní soustředění: na konci každého ročníku se koná po dobu 8 dní letní seminář na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší.

Prožitky v semináři umožní intensivní rozvinutí dřímajících schopností. Cítíme li se ve vývoji, cítíme se teprve jako skutečný člověk a jsme naplněni. K tomu měsíční setkávání s lidmi podobných ideálů vedou k radosti ze života a dávají sílu.