O nás

Seminář je nesen spolkem Waldorfská pedagogika s.z., IČ: 266 27 833 , Na valech 20,  160 00 Praha, tomas@zuzak.com.

V Praze působí v této formě od roku 2003. Začátky jeho působení sahají do roku 1990. Více k tomu: Jak waldorfská pedagogika v CR začínala

 

V semináři vyučují a za jeho běh zodpovídají:

Tomáš Zuzák, vedoucí studia - duchovní věda R.Steinera, Všeobecná nauka o člověku, základy waldorfské pedagogiky,  metodika 1. a 2. třídy, metodika fyziky, astronomie, úvod do kulturních epoch, rozvoj řeči, 7 leté cykly v biografii a osobnostní vývoj studentů

Studium: Technická vysoká škola v Curychu (ETH), inženýrské a doktorské studium tamtéž, waldorfský seminář v Dornachu (CH), magisterské studium speciální pedagogiky v Curychu

Praxe: 5-ti letá výzkumná vědecká činnost (CH), 8 roků třídní učitel na waldorfské škole v Schaffhausenu (CH), 7 roků třídní učitel na škole speciální pedagogiky v Schaffhausenu (CH), 5 roků učitel fyziky, astronomie a technologie na lyceu waldorfské školy v Zürich-Adliswilu (CH), od 1990 vyučuje waldorfskou pedagogiku na seminářích v ČR

Mojmír Poláček - zpěv, orchestr, hra na flétnu, hudební teorie   

Studium:  Konzervatoř v Brně - obor flétna absolutorium 1980, Masarykova univerzita v Brně - obor Teorie a provozovací praxe staré hudby - bak. stupeň, 1997  

Praxe:  Vedení vokálně - instrumentálního souboru Collegium pro arte antiqua 1990 – 2001,  Základní umělecké školy 1982 – současnost,  Waldorfská základní škola Semily 2004 – 2008, Gymnázium s uměleckou profilací P. Křížkovského v Brně 2009 – současnost

Anna Zuzak-Binder - roční slavnosti, duševní kalendář R.Steinera,  nauka o hláskách, rozvoj a terapie řečí,  aspekty léčebné pedagogiky,  jak se píší básně pro vysvědčení, úvod do 12 smyslů podle R.Steinera

Studium: Učitelství 1. stupně ve Švýcarsku,  logopedie, terapeutka pro sluchově postižené, chirofonetika

Praxe: 3 roky třídní učitelka 4.-6.třídy,  vedoucí logopedického centra Adliswil (CH), 30 let logopedie a terapie řeči na státních a antroposofických školách, vedoucí praxe studentů logopedie, vše ve Švýcarsku, zakladatelka Školy chyrofonetiky v CR, 14 let vyučující na Waldorfském semináři Praha

 

Tito nahoře uvedení jsou přítomni na každém víkendu.

 

 

Malování a pohybové umění eurytmii vyučují průběžně celé tři roky:

Lucie Koderová - eurytmie

Studium:  Bakalářské studium UK předškolní pedagogika, magisterské studium DAMU,  studium eurytmie Norimberg (D)

Praxe: od roku 2007 učitelka eurytmie na Waldorfské škole Praha a na škole J.A.Komenského Praha

 

Eva Vejražková - malování, kreslení, modelování

Studium: Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti,

Akademie výtvarných umění v Praze, obor malířství, prof. Jan Smetana 1977-1983.

Praxe: Od roku 1999 vede Výtvarné studio pro děti a mládež v Jinonicích,  dále vyučuje na Základní waldorfské škole v Jinonicích výtvarnou výchovu

 

 

Dále vyučují menším podílem osobnosti z tuzemska a z ciziny:

;Johanna Boňková, úvod do antrop. lékařství

Hana Drastichová, povolání učitele, metodika

Agnes und Joachim Dutschke –úvod do biodynamického zemědělství

Oldřich Hozman, smysly čkověka, působení forem, architektura

Lucie Hájková, recitace Parzifala

Olga Pírková,  ruční práce

Rostislav Riško, metodika vlastivěd a zeměpisu

Pavel Seleši, organisace školy, práce s rodiči a úřady, Wš Praha Jinonice

Hugo Spalinger, goetheanistické pozorování přírody, drogová problematika – umělecký terapeut (Švýcarsko)

Karolína Stupková, metodika výuky cizích řečí – Wš Praha Jinonice

Petr Šimek, kreslení forem

Petra Veselá, tvořivá řeč, práce v kolegiu a práce s rodiči

Vladimír Vopat, vliv médií na dítě, Wš Praha Dědina

Květa Vrzáčková, překládá, Wš Jinonice a Dědina