Rudolf Steiner (1861-1925)Co je to waldorfská pedagogika?

Waldorfská pedagogika si klade za cíl vychovávat v dítěti všestranně a harmonicky rozvinutou osobnost podle duchovní vědy Rudolfa Steinera. Toto je dnes nutné víc než kdy jindy.

Čtení o waldorfské pedagogice

Máte li méně času, zvolte k dalšímu čtení kratší článek Waldorfská pedagogika v kostce.

Máte li více času, můžete přečíst:

-rozhovor o waldorfské pedagogice  z časopisu Člověk a výchova,

-článek  Co je to waldorfská škola,

-nebo na wikipedii heslo Waldorfská pedagogika. Odkaz:  cs.wikipedia.org/wiki/Waldorfsk%C3%A1_%C5%A1kola

Dále se můžete dozvědět, kdo to byl zakladatel waldorfské pedagogiky Rudolf Steiner.

 

Potřebujeme waldorfskou pedagogiku?

Jak Češi sami hodnotí kvalitu svého života a co si přejí?

Nejdříve několik citací z médií o stavu společnosti:

- Psychické potíže a nemoci sužují někdy téměř třetinu české populace. Vyplývá to ze studií České psychiatrické společnosti (ČPS). Podle ní se odhaduje, že nějakou duševní poruchu mají tři milióny obyvatel ČR. Do psychiatrické ambulance dochází asi půl miliónu z nich.  Více na : www.novinky.cz/zena/zdravi/247371-tretina-cechu-ma-psychicke-potize-rika-studie.html

- Korupce: Česko na 52. místě za Kostarikou a Botswanou. Více na: https://hn.ihned.cz/c1-39109190-korupce-cesko-na-52-miste-za-kostarikou-a-botswanou

- Praha propadla v testu poctivosti. Víc peněženek se vrátilo i v Indii.   Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/praha-a-ztracene-penezenky-d04-/domaci.aspx?c=A130924_113050_domaci_mlb

 - Školám se nedaří připravit děti na práci a nerozvíjí u nich morální hodnoty.  To nejsou výtky jen rodičů ale překvapivě učitelů a ředitelů škol. Výsledky průzkumu mezi řediteli škol, učiteli a pedagogickými poradci a rodiči (podle DNES 21. 9. 2013):

- Rozvíjet morální hodnoty?:  Učitelé: nedaří se 68%,   rodiče: nedaří se 61%

- Motivovat vzdělání na celý život?  Učitelé: nedaří se  75%,   rodiče: nedaří se 61%

Článek: https://zpravy.idnes.cz/skoly-se-riti-do-zahuby-0v2-/domaci.aspx?c=A130921_105727_domaci_maq

 

Náprava těchto hodnot stojí v centru waldorfské pedagogiky.

V ČR se začíná rozvíjet po roce 1989 jako alternativa k běžnému modelu vyučování. Vychází z filozofického směru antroposofie R. Steinera (1861-1925). Antroposofie hledí na člověka po stránce fyzické, psychické, sociální a duchovní.

Od roku 1919 vzniklo ve světě víc než tisíc waldorfských škol a léčebně pedagogických zařízení.  U nás vzniklo mnoho mateřských waldorfských škol, 12 základních a 3 střední. Tendence u nás i ve světě je stoupající.  Více na: https://www.iwaldorf.cz/skoly.php?menu=sko-vse    To není překvapivé. S vývojem lidstva stoupá potřeba rodičů vyvíjet u svých dětí osobnost, kreativitu a samostatnost na úkor memorování teoretických pouček. Kreativita a samostatnost vedou konec konců i k lepším měřitelným studijním výsledkům:   

V roce 2011 se ve výkonnostním srovnávacím testu Ministerstva školství umístilo Waldorfské lyceum v Praze na Opatově  na prvním místě mezi studenty v celé CR! Zdroj: Waldorfské lyceum překvapilo  - "Možná že někde se snažili maturitám výuku přizpůsobit, my jsme to ale nedělali. Učíme dál to, co jsme si vytkli jako cíl, a jestli se něčemu přizpůsobujeme, pak jsou to vzdělávací potřeby dospívajících a doba, pro niž je připravujeme", říká ředitel Waldorfského lycea Ivan Smolka.

Podle jeho slov nelze po mladých lidech v období, kdy začínají být sami sebou, chtít, aby jen přebírali naše vědomosti a plnili, co jim říkáme. "Potřebují spoluobjevovat, vymýšlet, uskutečňovat, vidět praktické důsledky věcí," vysvětluje základní pohled na styl výuky. "Klasický způsob vzdělávání pouhým předáváním informací už nefunguje, děti nebaví a učitelé se zbytečně trápí a zlobí," říká ředitel. Výsledky státní maturity označuje pouze za jeden z řady možných ukazatelů, nikoli obecné za měřítko kvality. "Způsob, jakým se děti vzdělávají, je minimálně stejně důležitý, jako věci, které se učí."

Toto waldorfské lyceum má rovněž špičkové procento přijatých dále na vysokou školu. Vůbec procenta přijatých žáků na vyšší stupeň z waldorfských škol bývají vysoce nadprůměrná.