Waldorfský seminář Praha

Chcete se stát kreativní, získat sebedůvěru a životní sílu?

Chcete  vychovávat a učit v souladu s bytostí dítěte?

Seminář systematicky rozvíjí na základě duchovní vědy Rudolfa Steinera osobnost účastníka a připravuje ho stát se waldorfským učitelem.

Zde se můžete dozvědět o tom, co se dá studovat. Dále si můžete přečíst, co je to waldorfská pedagogika a jak u nás začínala.

Diplom je uznáván Asociací waldorfských škol v CR i většinou w. škol v zahraničí.  Studium je  akreditováno u ministerstva školství.

Studium prosemináře je otevřeno všem zájemcům.

Studenti jedné skupiny před budovou konání semináře - Waldorfskou školou Jinonice v Praze

Aktuality

- Pracovní skupina Tvořivá řeč a Filosofie svobody2017: 25.10., 8.11., 22.11., 13.12., 

-  Postgraduelní seminář  se koná na dvakrát ročně od pátku večera do neděle poledne. Termín jsou: 20.4.2018

Popis a progrm: Postgraduelní seminář