Studium waldorfské pedagogiky - stát se učitelem

Chcete se stát kreativní, získat sebedůvěru a životní sílu?

Chcete  vychovávat a učit v souladu s bytostí dítěte?

 

Waldorfský seminář Praha   

rozvíjí na základě duchovní vědy Rudolfa Steinera osobnost účastníka a připravuje ho stát se waldorfským učitelem.

Zde se můžete dozvědět o tom,  co se dá studovat . Dále si můžete přečíst,  co je to waldorfská pedagogika a  jak u nás začínala .

Diplom je uznáván Asociací waldorfských škol v CR i většinou w. škol v zahraničí.  Studium je  akreditováno u ministerstva školství.

Studium je otevřeno všem zájemcům.

Studenti jedné skupiny před budovou konání semináře - Waldorfskou školou Jinonice v Praze

Aktuality

- Studium wldorfské pedagogiky, tříleté, od září 2019. Je možno sepřihásit. 3 leté studium

- Pracovní skupina Tvořivá řeč a Filosofie svobody: 

Před prázdninami již jen poslední večer  24.4. 2019,

Na podzim začíná běch dalších 12 setkání

 Popis: Filosofie svobody      Tvořivá řeč
 

-  Postgraduální seminář  se koná dvakrát ročně od pátku večera do neděle poledne. Termín podzimního setkání 2019 a program bude na tomto místě určen později.