Studium waldorfské pedagogiky - stát se učitelem

Chcete se stát kreativní, získat sebedůvěru a životní sílu?

Chcete  vychovávat a učit v souladu s bytostí dítěte?

 

Waldorfský seminář Praha   

rozvíjí na základě duchovní vědy Rudolfa Steinera osobnost účastníka a připravuje ho stát se waldorfským učitelem.

Zde se můžete dozvědět o tom,  co se dá studovat . Dále si můžete přečíst,  co je to waldorfská pedagogika a  jak u nás začínala .

Diplom je uznáván Asociací waldorfských škol v CR i většinou w. škol v zahraničí.  Studium je  akreditováno u ministerstva školství.

Studium je otevřeno všem zájemcům.

Studenti jedné skupiny před budovou konání semináře - Waldorfskou školou Jinonice v Praze

Aktuality

- Tříleté studium waldorfské pedagogiky od září 2019. První rok studia, proseminář, je orientační.  Je možno sepřihásit: 3 leté studium

- Pracovní skupina Tvořivá řeč a Filosofie svobody: Na podzim začíná běh dalších 12 setkání, termíny: 2019:  23.10., 13.11., 27.11., 11.12., 2020: 15.1.,  29.1.,  Popis: Filosofie svobody      Tvořivá řeč

 

-  Postgraduální seminář:   Termín a program budou na tomto místě zveřejněny později.