Waldorfský seminář Praha

Chcete se stát kreativní, získat sebedůvěru a životní sílu?

Chcete  vychovávat a učit v souladu s bytostí dítěte?

Zde se můžete dozvědět o minulých, probíhajících a plánovaných seminářích. Dále si můžete přečíst, co je to waldorfská pedagogika.

Seminář systematicky rozvíjí na základě duchovní vědy Rudolfa Steinera osobnost účastníka a připravuje ho stát se waldorfským učitelem.

Diplom je uznáván Asociací waldorfských škol v CR i většinou w. škol v zahraničí.  Studium je akreditováno u ministerstva školství. 

Studium prosemináře je otevřeno všem zájemcům.

Studenti jedné skupiny před budovou konání semináře - Waldorfskou školou Jinonice v Praze

Aktuality

V září 2017 se otvírá nový tříletý studijní běh! Přihlašování je zahájeno. Klikněte vlevo na "Co se dá studovat".

Termíny 3. ročníku studia waldorfské pedagogiky: 2017: 20.1., 17.2., 24.3., 21.4., 26.5., závěr na Fořtu  8.-16.7

Pracovní skupina Tvořivá řeč a Filosofie svobody2017:  18.1., 1.2., 15.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., Tvořivá řeč.doc

 Filosofie svobody.doc

Postgraduelní seminář se koná na přání účastníků nově dvakrát ročně.

Termíny: pozor změna:  10. - 12. 3.2017 Program: Postgraduál