Waldorfský seminář Praha

Chcete se stát kreativní, získat sebedůvěru a životní sílu?

Chcete  vychovávat a učit v souladu s bytostí dítěte?

Zde se můžete dozvědět o minulých, probíhajících a plánovaných seminářích. Dále si můžete přečíst, co je to waldorfská pedagogika.

Seminář systematicky rozvíjí na základě duchovní vědy Rudolfa Steinera osobnost účastníka a připravuje ho stát se waldorfským učitelem.

Diplom je uznáván Asociací waldorfských škol v CR i většinou w. škol v zahraničí.  Studium je akreditováno u ministerstva školství. 

Studium prosemináře je otevřeno všem zájemcům.

Studenti jedné skupiny před budovou konání semináře - Waldorfskou školou Jinonice v Praze

Aktuality

Podzimní termíny 3. ročníku studia waldorfské pedagogiky: 23.9., 21.10., 11.11., 9.12.2016

Pracovní skupina Tvořivá řeč a Filosofie svobody: 12.10., 26.10., 16.11., 30.11., 14.12.2016 Tvořivá řeč.doc

 Filosofie svobody.doc

Postgraduelní seminář se koná na přání účastníků nově dvakrát ročně.

Termíny: 4.-6.11.2016 a 31.3.-2.4.2017

Postgraduál 2016-17 Jinonice.doc