O nás

Seminář je nesen spolkem Waldorfská pedagogika s.z., IČ: 266 27 833 , Na valech 20,  160 00 Praha, tomas@zuzak.com.

V Praze působí v této formě od roku 2003. Začátky jeho působení sahají do roku 1990. Více k tomu: Jak waldorfská pedagogika v CR začínala

 

V semináři vyučují a za jeho běh zodpovídají:

Tomáš Zuzák, vedoucí studia - duchovní věda R.Steinera, Všeobecná nauka o člověku, základy waldorfské pedagogiky,  metodika 1. a 2. třídy, metodika fyziky, astronomie, úvod do kulturních epoch, rozvoj řeči, 7 leté cykly v biografii a osobnostní vývoj studentů

Studium: Technická vysoká škola v Curychu, inženýrské a doktorské studium tamtéž, waldorfský seminář v Dornachu (CH), magisterské studium speciální pedagogiky v Curychu

Praxe: 5-ti letá výzkumná vědecká činnost (CH), 8 roků třídní učitel na waldorfské škole v Schaffhausenu (CH), 7 roků třídní učitel na škole speciální pedagogiky v Schaffhausenu (CH), 5 roků učitel fyziky, astronomie a technologie na lyceu waldorfské školy v Zürich-Adliswilu (CH), od 1990 vyučuje waldorfskou pedagogiku na seminářích v ČR

Mojmír Poláček - zpěv, orchestr, hra na flétnu, hudební teorie   

Studium:  Konzervatoř v Brně - obor flétna absolutorium 1980, Masarykova univerzita v Brně - obor Teorie a provozovací praxe staré hudby - bak. stupeň, 1997  

Praxe:  Vedení vokálně - instrumentálního souboru Collegium pro arte antiqua 1990 – 2001,  Základní umělecké školy 1982 – současnost,  Waldorfská základní škola Semily 2004 – 2008, Gymnázium s uměleckou profilací P. Křížkovského v Brně 2009 – současnost

Anna Zuzak-Binder - roční slavnosti, duševní kalendář R.Steinera,  nauka o hláskách, rozvoj a terapie řečí,  aspekty léčebné pedagogiky,  jak se píší básně pro vysvědčení, úvod do 12 smyslů podle R.Steinera

Studium: Učitelství 1. stupně ve Švýcarsku,  logopedie, terapeutka pro sluchově postižené, chirofonetika

Praxe: 3 roky třídní učitelka 4.-6.třídy,  vedoucí logopedického centra Adliswil (CH), 30 let logopedie a terapie řeči na státních a antroposofických školách, vedoucí praxe studentů logopedie, vše ve Švýcarsku, zakladatelka Školy chyrofonetiky v CR, 14 let vyučující na Waldorfském semináři Praha

 

Tito nahoře uvedení jsou přítomni na každém víkendu.

 

 

Malování a pohybové umění eurytmii vyučují průběžně celé tři roky:

Lucie Koderová - eurytmie

Studium:  Bakalářské studium UK předškolní pedagogika, magisterské studium DAMU,  studium eurytmie Norimberg (D)

Praxe: od roku 2007 učitelka eurytmie na Waldorfské škole Praha a na škole J.A.Komenského Praha

 

Eva Vejražková - malování, kreslení, modelování

Studium: Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti,

Akademie výtvarných umění v Praze, obor malířství, prof. Jan Smetana 1977-1983.

Praxe: Od roku 1999 vede Výtvarné studio pro děti a mládež v Jinonicích,  dále vyučuje na Základní waldorfské škole v Jinonicích výtvarnou výchovu

 

 

Dále vyučují menším podílem další osobnosti z tuzemska a z ciziny:

;Johanna Boňková, úvod do antrop. lékařství – Praha

Agnes und Joachim Dutschke –úvod do biodynamického zemědělství

Rostislav Riško, metodika zeměpisu – Č.Krumlov

Oldřich Hozman, smysly čkověka, působení forem, architektura

Vladimír Opat, vliv médiií na dítě

Olga Pírková,  ruční práce - Wš Příbram

Petr Šimek, kreslení forem

Lucie Hájková, Parzifal

Hana Drastichová, povolání učitele, metodika

Jolana Reichertová,  metodika  -  Wš Praha Dědina

Hugo Spalinger, goetheanistické pozorování přírody, drogová problematika – umělecký terapeut (Švýcarsko)

Karolína Stupková, metodika výuky cizích řečí – Wš Praha

Petra Veselá, práce v kolegiu a práce s rodiči