Rozvíjení řeči

Člověk je jediná bytost, která, vytvořená tvořivým slovem, sama slova tvoří. V běžném životě se to neuvědomujeme. Následujeme-li R. Steinera jeho tvořivou řečí na cestě hlásek, uschopňujeme naše smysly vnímat těchto hlásek sílu a tím se sám zažít jako duchovní bytost Já. Vědomá mluva otvírá zřídlo sebepoznání.

KDE: Na špejcharu 3, Praha 7 (u metra Hradčanská)
dům Obce křesťanů, Galerie J.Adamce v prvním patře.  
KDY: od 18.00 do 18.50

Termíny budou na tomto místě zveřejněny později.

Termíny jsou stejné jako Filosofie svobody

Více informací: Tvořivá řeč podzim 2019

Večery se dají navštívit jednotlivě.
CO TO STOJÍ? Dobrovolný příspěvek na nájem místnosti
S SEBOU: dobrou náladu a chuť cvičit
Přihlášení: není nutné